Zsuato autóalkatrész webáruház
Árajánlatkérés
Ügyfélszolgálat: +36-30-933-00-89

Vásárlási feltételek


 

2016.02.15.-től európai online vitarendezési platform(European Online Dispute Resolution (ODR) Platform)  Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórumigénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az EurópaiBizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezésiplatformot a linkre kattintva érheti el:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 
 

 

Tartalomjegyzék: 

1 A Vásárlási Feltételek alapfogalmai

2 A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya

3 Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes VásárlásiSzolgáltatást nyújtja a Vásárló részére

4 A Vásárló jogai és kötelezettségei

5 Adatvédelem, adatbiztonság

6 Garancia, jótállás 

 

Vásárlási feltételek.

 

Kérjük, gondosan tanulmányozza át az alábbiakat!

 

A weblapon az esetleges hibákért felelőséget nem vállalunk és az árváltózás jogát fenntartjuk!

A készletjelek pontosságáért feleőséget nem vállalunk, hiba előfordulhat.

A wbáruházba megjelenített képek esetenként csak illusztráció! Amennyiben kérdése van termékkel kapcsolatban, kérjük érdeklődjön az elérhetőségeinken.       

Adatvédelem:A regisztráció során megadott adatokat nagyon bizalmasan kezeljük !A regisztrációhoz szükséges adatokat harmadik személy részére nem adjuk ki.Adatkezelési alapelveink megegyeznek a hatályos jogszabályokkal. 

 

1 A Vásárlási Feltételek alapfogalmai 

 

A szolgáltató adatai: 

Neve: ZsuAutó Kft.(továbbiakban Szolgáltató)

Székhely cím: H-1213 Budapest, Badacsonyi út 56

Telephely (Bolt) cím: H-1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 192

Telefon: (+36 30) 933-0089

Email: info@zsuauto.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-995878

Adószám : 24212786-2-43

Közösségi adószám : HU24212786243

Bankszámlaszám: 10101346-29130300-01003008 Budapest Bank 

 

A Vásárló: Aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, azaz a Szolgáltató internetes felületén (www.zsuauto.hu) regisztráltatja magát és/vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, illetve a Szolgáltató internetes felületét használja. 

 

2 A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya 

A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve internetes felületi szolgáltatási tevékenységére a Magyarország hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a Magyarország bíróságai joghatóságát, valamint a magyar anyagi és eljárási jogi jogszabályok alkalmazandóságát.A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások ezen szerződés új verziójának közzétételétől számított 30 nap elteltével lépnek hatályba. A közzététel ezen az internetes felületen kell, hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja. 

 

3 Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére 

A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el. A szerződés területi hatálya Magyarország, azaz szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek.Jelen szerződésben Vásárlónak a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépő természetes személynek minősülnek, és így a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval azonosították magukat, vagy intézmény ügyfeleként kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen szerződés elfogadásának minősül.A Szolgáltató szerverén a Vásárló , illetőleg egyéb hozzáférésre nem jogosult; az Ön oldala kizárólag a böngészőn (browser) tekinthető meg. A Szolgáltató szerverén más program (pl. cgi) nem futtatható; e szabályok megszegése esetén a Vásárló a szolgáltatásból külön értesítés nélkül kizárható.A Szolgáltató a szerverén történő manipulációk megakadályozása céljából folyamatosan figyeli a szervert. Ha manipulációt észlel, a lehető legrövidebb időn belül kapcsolatba lép a Vásárlóval, s ha az eset összes körülményei nem indokolják a szolgáltatás előzetes értesítés nélküli felfüggesztését, a kapcsolatba lépéstől számított 5 napos határidőt biztosít a helyzet megoldására.A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért, ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jóhírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó mindenfajta kárt és veszteséget; a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból bekövetkező károkért.A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind külföldről elérhető. A Vásárlási Feltételek azonban kizárólag a Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet feltüntetett megrendelésre érvényes.A Szerződés a Szolgáltató internetes felületén a Vásárlási Feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató internetes felületén való vásárlásnak feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja.A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.A Szolgáltató internetes felületén történő regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a szolgáltató rögzíti azokat, így a Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolati Csoport elérhetőségein teheti meg.  Visszavételi szabályzat:  A leszállított megrendelések bontatlan árucikkeit,a kézhezvételt követő 14 napban indoklás nélkül saját költségén bármikor visszaküldheti címünkre.Az általunk a vevő kérésére berendelt termékek visszavétele egyedi elbírálás alapján történik a beszállítóink határidejeit és szabályait figyelembe véve! ( 8-25 munkanap)Nem lehet a terméket utánvéttel vagy portóval visszaküldeni.Az árucikkeket mindig eredeti csomagolásukban kell visszaküldeni a hozzámellékelt papírokkal együtt (számla, garancia, leírás, stb.).A sérült - rongált csomagolású terméket nem áll módunkban visszavenni.Egyedi, illetve gyári alkatrészek rendelése esetén minimum 50% foglaló szükséges.Ezen alkatrészek visszáruzása nem lehetséges, mert a fogyasztó személyéhez kötött és kérése alapján lett rendelve.  Fontos fogyasztóvédelmi szabály :  A vállalkozás az elállás közlését követően haladéktalanul,de legkésőbb 28 napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó által kifizetett összeget.Fontos azonban tudnunk, hogy a termék visszaküldésének költségeit a vásárlónak kell fedeznie.  Elállás joga:  Megrendelése során Ön élhet a hatályos jogszabályban ( 17/1999. Kormányrendelet) rögzített feltétel nélküli elállási jogával.Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keressemeg munkatársunkat az info@zsuauto.hu címen.Egyedi, illetve gyári alkatrészek rendelése esetén minimum 50% foglaló szükséges.Ezen alkatrészek visszáruzása nem lehetséges, mert a fogyasztó személyéhez kötött és kérése alapján lett rendelve.  Összegezve:   Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklásnélkül elállhat. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetettösszeget legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harmincnapon belül visszatéríteni. Figyelem! A Vevő viseli az elállási joggyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerültköltségeket. Az Eladó köteles gondoskodni arról, hogy a Vásárló a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Elállás esetén az Eladó nem köteles visszatéríteni a fogyasztónak az emelt díjú fuvarozásból eredő többletköltségeket, csak a normál fuvarozási díjat. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatábóleredő kárának megtérítését. A Vásárló nem jogosult elállási jogátgyakorolni, ha a csomagolást felbontotta. 

 

4 A Vásárló jogai és kötelezettségei 

A Vásárlónak 14 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A Távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 28 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 14naptári napos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. 

 

5 Adatvédelem, adatbiztonság 

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során a Szolgáltató a következő adatokat rögzíti a Vásárlókról:  A Vásárlóról feltétlen szükséges adatokat:- a Vásárló neve- jelszava (nem tároljuk)- elektronikus levelezési címe (Email cím)- szállítási címe- elérhetőségi telefonszáma-számlázási cím  A Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató statisztikai adatokat megőrizzen, tiszteletben tartva és óvva a személyiségi jogokat.A Vásárló bármelyik megadott adatához a Vásárlón kívül kizárólag a Szolgáltató rendelkezik hozzáféréssel. A Szolgáltató ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, azokat a Vásárló hozzájárulása nélkül nem hozza harmadik fél tudomására. A Szolgáltató biztosítja, hogy az általa összegyűjtött információk a Vásárló által megadottaknak megfelelőek és pontosak legyenek, a honlap működtetéséhez szükséges mértéket ne lépjék túl, az adatokat pontosan kezeljék és a rendelkezésre bocsátott információk alapján frissítsék, illetőleg, ha azok a továbbiakban már nem szükségesek, töröljék. A Vásárló kötelezi magát arra, hogy kizárólag valós és pontos adatokat ad meg a Szolgáltatónak.A Vásárló a saját maga által megválasztott és bármikor változtatható jelszóval férhet hozzá saját adataihoz. Megadott személyes adatait a Vásárló a Szolgáltató internetes felhasználói felületén bármikor megváltoztathatja, illetve az Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolat Csoport elérhetőségein keresztül törölheti.A jelszó titkosságának védelme a Vásárló feladata. A Vásárló feladata is, hogy adatait a megfelelő titkossággal kezelje. A Szolgáltató a jelszó jogosulatlan használatáért nem felel.A Szolgáltató internetes felületéről más web oldalakra linkeket biztosíthat. A linkek használata során a Vásárlónak tisztában kell lennie azzal, hogy a web oldalakra vonatkozó titoktartási és adatvédelmi szabályok esetenként eltérőek, és a Szolgáltató nem vállal felelősséget mások titoktartási szabályaiért, illetőleg a mások által gyűjtött személyi adatok kezelésére vonatkozó szabályokért.  A szolgáltató szolgáltatási kötelezettsége és felelőssége  A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vásárló részére folyamatosan biztosítja a Vásárló fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA) -t.A Szolgáltató a Vásárló adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra - a Vásárló kifejezett hozzájárulása hiányában - nem jogosult.  Vásárlói bejelentések, panaszok kezelése  A Vásárló a Szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, valamint az info@zsuauto.hu e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vásárlót. A Szolgáltató a bejelentésekről és panaszokról nyilvántartást vezet. A Szolgáltató a Vásárló által bejelentett, a vizsgálat eredményeként valósnak bizonyult és a Szolgáltató érdekkörében felmerült hiba kijavítása iránt haladéktalanul intézkedik.  Határidőhöz kötött szolgáltatások  Szolgáltató vállalja, hogy a Vásárló megrendelése alapján Vásárló és Szolgáltató között létrejött szerződésben szereplő szolgáltatási/szállítási határidő be nem tartásáért vállalja a felelősséget. Elfogadja, hogy a határidőn túli szállítás/szolgáltatás ellenértékét a Vásárló visszakövetelheti. 

 

6 Garancia, jótállás 

Az ZsuAuto Kft csak és kizárólag a 151/2003 (IX.22.) Kormány Rendeletmellékletében szereplő termékek kapcsán vállal 1 év jótállást!  Jótállási eset áll fenn, ha a vevő az eladott termékkel kapcsolatban jótállási időn belül kifogást emel valamelyik termék, illetve alkatrész ellen, amely anyag-, illetve gyártási hiba következtében hibásodott meg, és ez a hiba már az eladás pillanatában a termékben megtalálható volt.Nem lehet fellépni jótállási igénnyel, amennyiben a meghibásodás a használati, karbantartási, illetve beépítési utasítások be nem tartása következtében lépett fel,(garanciát abban az esetben vállalunk a termékre,ha az szakszervízben lett cserélve és ezt számlával igazolja)

illetve szakszerűtlen (nem rendeltetésszerű) használat, hibás kezelés, természetes elhasználódás (kopás), nem megfelelő minőségű tüzelőanyag, segédanyag, valamint harmadik személy által végzett jogosulatlan beavatkozás miatt történt. Nem tartozik a jótállás körébe, a szállítás közbeni sérülés, hiányos termék, vagy elcsomagolás következtében nem felhasználható termékek.Abban az esetben, ha egy a ZsuAuto Kft által forgalmazott termék, szerelési hiba vagy a karbantartás hiánya következtében hibásodik meg, úgy ez olyan jótállási esetnek minősül, amelyet a javítást végző műhelynek kell az ügyfél felé rendeznie.Azon anyag- és gyártási hibák esetén, amelyek harmadik személy által módosított termékek felhasználása során lépnek fel, a .ZsuAuto Kft alapvetően, még jótállási időn belül történt meghibásodások esetén sem vállal felelősséget.Jótállási kötelezettség megszűnik beépítési és kezelési utasítások be nem tartása esetén is. Nem érvényes az egy éves jótállási időtartam az olyan alkatrészekre vonatkozóan, melyekre a gépkocsigyártó meghatározott futásteljesítmény elérésekor kötelező cserét írt elő, és ezt a futásteljesítményt az alkatrész az egy éves időtartam előtt túlhaladta, hiszen ekkor az elhasználódás természetes kopás eredménye.Az általános egy éves jótállási időtartamtól azon márkák jótállási feltételei térnek el, melyekre az alkatrészgyártók által külön megszabott előírások érvényesek. Ezen termékekről a vevőszolgálat ad felvilágosítást.A jótállási igény alapja a vásárlási számla és a szakszerű beszerelést igazoló számla. Ezek hiányából fakadó minden kár a vásárlót terheli.

  • Budapest, 1214 II.Rákóczi Ferenc út 192
    Nyitva tartás: H - P: 8.00 - 17.00
  • Tel.: +36-1-420-5772, +36-1-277-82-22